Villa Söderås, uppförd i klassisk jugendstil 1912, är en av Lidingös mest anrika villor. Belägen vid Hustegafjärden på Lidingös östra spets, har fastigheten en hänförande utsikt över inloppet till Stockholm. Dess moderna historia rymmer bland annat ett högklassigt skärgårdspensionat med gastronomisk profil.


Villa Söderås är ritad av arkitekten Harald Falkman och uppfördes ursprungligen som sommarbostad av Carl L Laurin, ekonomidirektör i bokförlaget Norstedt & Söner. Fastigheten ingår idag i företagsgruppen NFF Nordic AB som bedriver förvaltning och uthyrning av kulturfastigheter. Efter fullbordad restauration planeras att ägandet av Villa Söderås övergår till en stiftelse.

2013


Många års restaurangverksamhet har slitit hårt på Villa Söderås. Nu genomgår villan en omfattande restauration för att återfå sin forna glans från början av förra seklet. Utgångspunkten för restaurationen är att de antikvariska värdena ska bevaras samtidigt som fastigheten anpassas för modern funktionalitet och låg energiförbrukning.

2020


När restaurationen är klar omkring 2020 kommer för byggnaden främmande material och förvanskningar, som tillkom vid ombyggnaden på 1970-talet, att ha avlägsnats. De ersätts av tidsenliga material som högkvalitativ grön koppar, Kolmårdsmarmor och glaserat taktegel för att byggnaden ska framstå i all sin ursprungliga glans. Då kan Villa Söderås åter tas i bruk inom områdena hotell-, restaurang- och konferensverksamhet, eller för institutionella ändamål, i enlighet med Lidingö stads detaljplan.

ETT HUS FULLT AV HISTORIA


Tomten som Villa Söderås är uppförd på styckades av från Elfviks gård av dåvarande ägaren, f d överstelöjtnant Albert Janse, som behövde kapital för en omfattande renovering av Elfvik. Tomten var en av flera som Janse i början av 1900-talet sålde till förmögna stockholmare som var ute efter ett skärgårdsnära sommarresidens.

Villa Söderås har genom åren under olika perioder använts som privat sjukhem, konferensanläggning för PK-banken/Nordea och restaurang och hotell för såväl privatpersoner som konferensgäster. År 1977 uppfördes en fristående större hotellbyggnad med ett fyrtiotal rum bakom villan.

RITNINGAR


Här finns arkitektritningar som berör restaurationen.

AKTUELL INFORMATION


Lidingö, 6 februari 2018

Restaurationen av Villa Söderås visade sig i inledningen av arbetet bli mer omfattande än man tidigare trott, då huvudbyggnaden befanns vara i ett sämre skick än förväntat. Den genomgår nu en grundlig renovering och ombyggnad, som omfattar såväl trossbotten, golv och väggar som tak.

På övervåningen ska därefter nya hotellrum och sviter byggas och i bottenvåningen kommer sällskapsdelen att vara helt nyrenoverad med handmålade tapeter, tidstypiska trädetaljer och träparkett. För partier som beläggs med stenmaterial används uteslutande grön Kolmårdsmarmor.

Läs mer

I syfte att skapa en miljövänlig drift med låg energiförbrukning har en bergvärmeanläggning installerats i källarplanet, vilken förser samtliga byggnader med värme. Den värmer också upp den nya pool som byggts vid sidan av huvudbyggnaden. Bygglov har sökts för ett planerat poolhus. I den del av huvudbyggnaden som ligger närmast poolen pågår byggnation av ett friskvårdsutymme med gym och bastu och i den bakre delen av villan skapas ett helt nytt och toppmodernt restaurangkök.

Specialister har anlitats för att i nästa etapp ersätta den nuvarande takbeklädnaden med tidsenligt glaserat tegel. Då kommer också tak- och fönsterkupor att beläggas med grön koppar, vilket ska ge byggnaden åter sin ursprungliga karaktär från början av förra seklet.

I en av de mindre byggnaderna har moderna hotellrum med högkvalitativ inredning börjat färdigställas. I den sista etappen helrenoveras samtliga hotellrum och kontors- och konferensutrymmen i den hotellbyggnad som uppfördes under sjuttiotalet.

Läs mindre

KONTAKT


Hör gärna av dig om du har några frågor om Villa Söderås.

PRESSKONTAKT


Rickard Berg

+46766453386

rickard.berg@nffnordic.com